Majoristes

descuento

Silver 925 / Tubes

Ref: PL00077
Tube 25 x 4 mm

Tube 25 x 4 mm

1 units for packet
1-24

2.15 €

25-50

2.10 €

> 51

2.06 €

Packets
Ref: PL00070
Tube 15 x 4 mm

Tube 15 x 4 mm

1 units for packet
1-10

1.33 €

11-50

1.30 €

> 51

1.27 €

Packets
Ref: PL00058
Tube 13 x 7 mm

Tube 13 x 7 mm

1 units for packet
1-10

4.49 €

11-49

4.40 €

> 50

4.31 €

Packets
Ref: RURP2,5_3
Tube of 3 x 2,5 x 2 mm

Tube of 3 x 2,5 x 2 mm

10 units for packet
1-5

1.29 €

6-14

1.26 €

> 15

1.24 €

Packets
Ref: RULB19
Tube  Silver 19 x 1,5 mm

Tube Silver 19 x 1,5 mm

1 units for packet
1-24

0.55 €

25-50

0.52 €

> 51

0.50 €

Packets
Ref: RURRP10r
Tube Silver 10 x 2,5  x1.5 mm

Tube Silver 10 x 2,5 x1.5 mm

1 units for packet
1-24

0.43 €

25-59

0.41 €

> 60

0.39 €

Packets
Ref: RURKm1.5
Silver Tube of 10 x 1,5 x 1 mm

Silver Tube of 10 x 1,5 x 1 mm

1 units for packet
1-24

0.35 €

25-75

0.34 €

> 76

0.33 €

Packets
Ref: RURLB2-19
Silver Tube of 19 x 2 x 1,2 mm

Silver Tube of 19 x 2 x 1,2 mm

1 units for packet
1-9

1.08 €

10-24

1.05 €

> 25

1.02 €

Packets
Pages
1
Enter to your account:
e-mail
Password
 
Swarovski authorized reseller