Majoristes
descuento

Threads & Cords / Leather / Round

Ref: nemetal25
Metallized Black 2.5 mm

Metallized Black 2.5 mm

Price for meter
1-5

1.24 €

6-24

1.20 €

> 25

1.16 €

meters
Ref: Milka3
Milka 3 mm

Milka 3 mm

Price for meter
1-4

0.85 €

5-24

0.83 €

> 25

0.81 €

meters
Ref: galati2
Galactic 2 mm

Galactic 2 mm

Price for meter
1-5

0.70 €

6-24

0.68 €

> 25

0.66 €

meters
Ref: ducados3
Ducados 3 mm

Ducados 3 mm

Price for meter
1-4

0.85 €

5-24

0.83 €

> 25

0.81 €

meters
Ref: galact25
Galactic 2.5 mm

Galactic 2.5 mm

Price for meter
1-5

0.65 €

6-24

0.63 €

> 25

0.61 €

meters
Ref: iris3
Iris  3 mm

Iris 3 mm

Price for meter
1-4

0.85 €

5-24

0.83 €

> 25

0.81 €

meters
Ref: burmeta2
metallized Burgundy 2 mm

metallized Burgundy 2 mm

Price for meter
1-5

0.70 €

6-24

0.68 €

> 25

0.66 €

meters
Ref: Rosabe3
Rose Baby 3 mm

Rose Baby 3 mm

Price for meter
1-5

0.85 €

6-24

0.83 €

> 25

0.81 €

meters
Ref: burmet25
Metallized Burgundy 2.5 mm

Metallized Burgundy 2.5 mm

Price for meter
1-5

0.77 €

6-24

0.75 €

> 25

0.73 €

meters
Ref: Azulci3
Blue Sky 3 mm

Blue Sky 3 mm

Price for meter
1-4

0.85 €

5-24

0.83 €

> 25

0.81 €

meters
Ref: ducamet2
Metallized Ducados 2 mm

Metallized Ducados 2 mm

Price for meter
1-5

0.70 €

6-24

0.68 €

> 25

0.66 €

meters
Ref: Rojo45
Red 4,5 mm

Red 4,5 mm

Price for meter
1-4

1.42 €

5-24

1.39 €

> 25

1.36 €

meters
Enter to your account:
e-mail
Password
 
Swarovski authorized reseller