Majoristes
descuento

Componenti / Zamak Argento / Chiusure

Ref: 4600099
Chiusura buco 10 x 7 mm

Chiusura buco 10 x 7 mm

1 unita per pacchetto
1-5

2.13 €

6-11

2.09 €

> 12

2.05 €

Pacchetto
Ref: 4300056
Chiusura 20 x 7 mm

Chiusura 20 x 7 mm

1 unita per pacchetto
1-3

5.56 €

4-8

5.45 €

> 9

5.34 €

Pacchetto
Ref: 4300066
Chiusura 10 x 7 mm

Chiusura 10 x 7 mm

1 unita per pacchetto
1-5

2.57 €

6-9

2.52 €

> 10

2.46 €

Pacchetto
Ref: 4300064
Chiusute 5 mm

Chiusute 5 mm

1 unita per pacchetto
1-5

2.21 €

6-11

2.17 €

> 12

2.12 €

Pacchetto
Ref: 46F769T
Chiusura tre foro

Chiusura tre foro

1 unita per pacchetto
1-5

1.76 €

6-11

1.72 €

> 12

1.68 €

Ref: 4300108
Chiusura buco 8x2 mm

Chiusura buco 8x2 mm

1 unita per pacchetto
1-5

3.80 €

6-11

3.73 €

> 12

3.65 €

Pacchetto
Ref: chi00001
Chiusure 10 x 7 mm

Chiusure 10 x 7 mm

1 unita per pacchetto
1-5

1.10

6-10

1.08 €

> 12

1.06 €

Pacchetto
Ref: 43A0096
Terminali 10x6 mm

Terminali 10x6 mm

1 unita per pacchetto
1-4

1.95 €

5-9

1.91 €

> 10

1.87 €

Pacchetto
Ref: 43A0097
Terminali 10x6 mm

Terminali 10x6 mm

1 unita per pacchetto
1-4

1.95 €

5-9

1.91 €

> 10

1.87 €

Pacchetto
Ref: 43A0098
Terminali 10x6 mm

Terminali 10x6 mm

1 unita per pacchetto
1-4

1.95 €

5-9

1.91 €

> 10

1.87 €

Pacchetto
Ref: 4300040
Chiusura 10 x 7 mm

Chiusura 10 x 7 mm

1 unita per pacchetto
1-4

3.09 €

5-9

2.99 €

> 10

2.90 €

Pacchetto
Ref: ZC30001
Chiusure 2 mm

Chiusure 2 mm

1 unita per pacchetto
1-6

1.50 €

7-15

1.42 €

> 16

1.35 €

Pacchetto
Pagina
1
entra nel tuo account:
e-mail
Password
 
Swarovski authorized reseller